Familier

For børnefamilier holder vi fredagsaften en gang om måneden. Formålet er at mødes med andre børnefamilier i lokalområdet til en aften med fælles aftensmad, leg/aktiviteter og mulighed for at mødes på et kristent grundlag.
Der er både fredagsaftener i Rækker Mølle og Astrup.
Kontakt:
Rækker Mølle: Susanne Villumsen - 42 19 71 18
Astrup: Susanne Solsø - 50 94 28 90

Unge (15 - 25 år)

For gymnasieelever og jævnaldrende er der hver onsdag aften et aktivitetstilbud. Programmet varierer meget, men fællesskabet beskrives med fordybelse, hygge, kristent fællesskab og spontanitet.
Vi mødes i Skjern - og du er meget velkommen til at blive en del af fællesskabet.
Kontakt:
Mathias Bøndergaard - 61 69 36 05

Unge (25 +)

For de lidt ældre unge arbejdes der på at starte et nyt koncept op i september 2016. Indholdet i konceptet vil blive bestemt til en intro-aften i august måned, hvor interesserede kan komme med indspark til hvordan man skal mødes, hvad man skal mødes om og hvor ofte der skal være program.
Kontakt:
Morten Ahle - 42 23 08 41

Voksne

For voksne er der mulighed for at blive en del af et netværk hvor debataftener med spørgsmål om tro er det typiske indhold. Der er flere grupperinger som er inddelt efter alder.
For nærmere info kan du kontakte Majbrit Toftdal - 60 14 66 01